Leven met de ziekte van Crohn

Crohn is een chronische ziekte die (nog) niet te genezen is. Hoe de ziekte verloopt, verschilt per patiënt. Het is een onvoorspelbare ziekte. Sommige mensen hebben zelden klachten, anderen continu. Maar zelfs als de ziekte rustig is, heeft deze invloed op iemands leven. Patiënten moeten altijd alert zijn op zaken als stress en gezonde voeding. Wanneer zij dit niet doen, kan dit resulteren in opvlamming van de ziekte. Rust en regelmaat zijn zeer belangrijk.

Behandeling
Na het stellen van de diagnose zal in de meeste gevallen een behandeling met medicijnen worden gestart. Deze medicijnen kunnen klachten verminderen en mogelijk zelfs operaties voorkomen of uitstellen. De keuze voor een bepaalde behandeling hangt af van verschillende factoren. Zo wordt gekeken naar de mate waarin de ziekte actief is, de plaats van de ontsteking, of er vernauwingen of fistels aanwezig zijn en hoe effectief geneesmiddelen in het verleden werkten.

Opvlamming en onderhoud
Voor de behandeling bij de ziekte van Crohn kunnen verschillende medicijnen worden gebruikt. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen voor opvlamming van de ziekte en onderhoudsmedicatie. De medicijnen bij opvlamming moeten de actieve ziekte onderdrukken. De onderhoudsmedicatie zorgt ervoor dat de ziekte onder controle blijft.

5-ASA preparaten
Dit zijn geneesmiddelen die plaatselijk de ontsteking in het darmslijmvlies remmen. Mensen met een lichte tot matige ontsteking van de darm kunnen deze medicijnen gebruiken.

Budesonide
Budesonide (bijnierschorshormoon) wordt gebruikt bij een opvlamming van darmontstekingen. Budesonide wordt gebruikt bij ontstekingen die vooral in het laatste deel van de dunne darm of aan het begin van de dikke darm zitten. Bij ernstiger vormen van de ziekte van Crohn, of als de ontsteking zich hoger in de darm bevindt, stapt men over op sterkere bijnierschorshormonen, zoals prednisolon, of afweerremmende medicijnen.

Corticosteroïden
Een corticosteroïd is een kunstmatige variant van het hormoon cortisol. Dit hormoon kan het immuunsysteem onderdrukken en is belangrijk bij de afbreking van eiwitten en vetten. Corticosteroïden kunnen invloed hebben op ontstekingen in het hele lichaam. Bij de ziekte van Crohn worden deze middelen ingezet bij patiënten die een acute ontstekingsaanval hebben.

Immunosuppressiva         
Deze middelen remmen de ontsteking door deling van immuuncellen tegen te gaan. Immunosuppressiva worden gebruikt om de ziekte van Crohn onder controle te houden als de standaardmedicatie niet werkt.

Integrine-antagonisten
Een integrine is een eiwit dat zich op verschillende typen cellen kan bevinden, waaronder ook op immuuncellen. De integrine-antagonist voor de behandeling van de ziekte van Crohn is gericht tegen een type integrine dat zich alleen op immuuncellen bevindt die een rol spelen bij ontstekingen in het maagdarmstelsel. Dit medicijn wordt ingezet bij mensen met matige tot ernstige ziekte van Crohn.

Interleukine-remmers
Interleukine is een eiwit dat betrokken is bij verschillende processen in het lichaam en een rol speelt bij ontstekingen. Een interleukine-remmer hecht zich aan twee cytokinen (boodschappermoleculen) in het immuunsysteem. Deze cytokinen zijn betrokken bij de ontsteking en de processen die een rol spelen bij de ziekte van Crohn. Door de werking van deze cytokinen tegen te gaan, vermindert de werking van het immuunsysteem en daarmee de symptomen van de ziekte. Deze medicatie wordt gebruikt bij matige tot ernstige ziekte van Crohn.

TNF-alpha blokkers
Tumor Necrosis Factor α (TNF-alpha) is een eiwit dat betrokken is in verschillende processen in het lichaam en een belangrijke rol speelt bij ontstekingen. De TNF-alpha blokker bootst de werking van de eiwitten in het eigen lichaam na en kan hierdoor helpen om ontstekingen onder controle te krijgen. Maar ze verlagen wel de afweer, dus de patiënt moet extra bedacht zijn op wondjes, koorts en infectie. Dit medicijn wordt ingezet bij mensen met matige tot ernstige ziekte van Crohn.

Toekomst
In de behandeling van de ziekte van Crohn zijn al enorme stappen gezet. Met de juiste geneesmiddelen kunnen in veel gevallen zelfs operaties worden voorkomen. In 1998 is de eerste TNF-alpha blokker beschikbaar gekomen. Dit middel behoort, net als de integrine-antagonist en interleukine-remmer, tot de zogenoemde biologicals. Ze zijn gemaakt via biotechnologische processen door levende cellen in kweekbassins. Inmiddels zijn er meerdere TNF-alpha blokkers beschikbaar. Een daarvan kan de patiënt thuis zelf toedienen zodat een gang naar het ziekenhuis niet meer nodig is.

Huidig wetenschappelijk onderzoek is zowel gericht op de acute fase van de ziekte als op het beperken van de klachten op lange termijn bij de ziekte van Crohn. Ook worden verschillende nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld, waaronder middelen die oraal worden ingenomen en biologicals met een ander werkingsmechanisme.

Meer informatie
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Crohn and Colitis foundation
EFPIA (Europese brancheorganisatie geneesmiddelenbedrijven)
Gezondheidsplein
Maag Lever Darm Stichting
Wijhebbencrohn.nl

Bekijk ook: