Leven met Alzheimer

De oorzaak van Alzheimer is nog niet bekend. De ziekte treedt vaak op bij oudere mensen, maar soms spelen ook erfelijke factoren een rol. Dan is het ook mogelijk dat de ziekte zich al eerder openbaart, tussen het dertigste en zestigste levensjaar. We spreken dan van Familial Alzheimer’s Disease (FAD).

Diagnose
Het is niet eenvoudig om vast te stellen of iemand dementie heeft. Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen kunnen ook andere oorzaken hebben. Bij twijfel is het goed eerst een huisarts te raadplegen. Die doet onderzoek, sluit andere oorzaken uit en gaat in gesprek met de omgeving van de patiënt. Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van dementie, krijgt de patiënt een verwijzing naar een specialist bij een geheugenpoli of afdeling Neurologie van het ziekenhuis. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe gunstiger dat is. Patiënten en hun omgeving kunnen dan beter met de symptomen leren omgaan en is het nog mogelijk achteruitgang en symptomen af te remmen. 

Behandeling
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, maar er is nog geen medicijn voor genezing. Wel zijn er geneesmiddelen die de symptomen van de ziekte van Alzheimer behandelen. Zij verbeteren bijvoorbeeld het geheugen of het dagelijks functioneren van de patiënt. Op dit moment zijn er wel nieuwe therapieën in ontwikkeling voor vroege of milde vormen van de ziekte, waarbij de symptomen nog niet duidelijk hoeven te zijn.

 

Deze nieuwe behandelingen hebben de potentie om het begin en/of progressie van de ziekte van Alzheimer te vertragen door de opbouw van ‘plaques’ te voorkomen of zelfs terug te draaien.

Preventie
Wetenschappers denken dat in 30% van de gevallen dementie voorkomen kan worden door een gezondere levensstijl. Er zijn zeven factoren die de kans op dementie vergroten: een te lage mentale activiteit, roken, weinig bewegen, depressie, sterk overgewicht, hoge bloeddruk en suikerziekte. Het is dus belangrijk om de hersenen actief te houden, voldoende te bewegen, niet te roken en gezond te eten.

Meer informatie
Alzheimer Nederland

Bekijk ook: