‘Wij geven niet op tot er vaccins zijn tegen levensbedreigende infectieziekten’

Vaccins hebben wereldwijd voor grote vooruitgang gezorgd bij het terugdringen van de dreiging van ziekten. ‘Het is onze plicht om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, van pasgeboren baby’s tot oudere volwassenen, te beschermen, zodat iedereen kan profiteren van een betere gezondheid.’

Aan het woord zijn Hanneke Schuitemaker, Head of Viral Vaccine Discovery and Translational Medicine en Disease Area Stronghold Leader for Viral Vaccines bij Janssen Vaccines & Prevention en haar collega Jan Poolman, Head of Bacterial Vaccines Discovery and Early Development en Bacterial Vaccines Disease Area Stronghold Leader.

Overlijden voorkomen
Schuitemaker is verantwoordelijk voor Janssens programma’s voor virale vaccins, zoals HIV, Respiratory syncytial virus (RSV), ebola en zika. ‘Vaccins behoren tot de belangrijkste verbeteringen op het gebied van volksgezondheid van deze tijd; volgens cijfers van de World Health Organization voorkomen vaccins elk jaar dat tot wel drie miljoen mensen overlijden aan ernstige besmettelijke ziekten.’

Behoeden voor infecties
Schuitemaker: ‘Er is al heel veel bereikt, maar er zijn nog zoveel mannen, vrouwen en kinderen die elke dag weer moeten leven met een ziekte die in de toekomst misschien wel voorkomen kan worden door een vaccin. Elke dag opnieuw werk ik samen met mijn team aan de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve vaccins waarmee we in de toekomst wellicht miljarden mensen kunnen behoeden voor de meest dodelijke infecties ter wereld.’

Toewijding
Poolman richt zich onder andere op de ontwikkeling van een vaccin tegen ExPEC (extra-intestinale pathogene Escherichia coli), een wijdverbreide resistente vorm van E. coli. ‘Met een vaccin tegen ExPEC kunnen we oudere volwassenen helpen beschermen tegen het risico om een veelal slopende ziekte te krijgen en meer jaren in goede gezondheid te blijven. Poolman: ‘Dagelijks werken we met grote inspanning en toewijding aan de ontwikkeling van vaccins, met als doel tegemoet te komen aan onvervulde medische behoeften, zoals een oplossing vinden voor het probleem van antimicrobiële resistentie (AMR),met prioriteiten zoals ExPEC en Staphylococcus aureus (MRSA, methicillin resistant S.aureus).

Jan Poolman en Hanneke Schuitemaker van Janssen Vaccines & Prevention

Ook voor ouderen
‘Vaccinatie vormt de basis voor een degelijke, effectieve en duurzame gezondheidszorg voor iedereen. En nu AMR steeds meer een mondiale gezondheidscrisis wordt, zijn vaccins een machtig wapen in de strijd’, zegt Poolman. ‘We hebben al effectieve vaccinatieprogramma’s voor kinderen, maar we hebben dergelijke programma’s ook nodig voor ouderen.’

Gedreven
‘Ook al hebben we door vaccinatie grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen vermijdbare ziekten, we kunnen zeker nog niet op onze lauweren gaan rusten. Op dit moment sterven nog altijd zo’n anderhalf miljoen mensen per jaar aan ziekten die door vaccins voorkomen hadden kunnen worden. We hebben dus veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Na veertig jaar werkzaam te zijn op dit gebied ben ik nog steeds net zo gemotiveerd en gedreven om nieuwe producten te ontwikkelen als aan het begin van mijn carrière.’

Vaccinatie werkt
Schuitemaker vult aan: ‘Ondanks de uitdagingen waar we in de ontwikkeling van vaccins mee kampen en de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, gaat de wetenschappelijke vooruitgang razendsnel. We weten dat de uitdagingen die op ons pad komen bij de ontwikkeling en verstrekking van vaccins aan de wereldbevolking niet onoverkomelijk zijn. Ik geloof dat we met vaccins een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere en beschermde wereld voor iedereen. Vaccinatie werkt!’

Bekijk ook: