‘Wij geven niet op tot er geneesmiddelen zijn voor ziektes waar nog geen oplossingen voor bestaan’

Op 8 september is het Nationale Ziekendag. Mensen die met gezondheidsproblemen kampen, hebben er iedere dag mee te maken. Niet iedereen is zich daar bewust van. Nationale Ziekendag helpt om hier meer aandacht voor te vragen.

‘De Nationale Ziekendag brengt bewustzijn en hopelijk nieuwe initiatieven met zich mee’, zegt Jos Kuijs, medisch directeur bij Boehringer Ingelheim. ‘We richten ons met de ontwikkeling van geneesmiddelen op aandoeningen die forse problemen opleveren voor patiënten, van oudsher respiratoire ziektes zoals COPD en astma. Na verloop van tijd zijn onze expertise en wetenschap ook ingezet voor compounds tegen longkanker, diabetes, cardiovasculaire ziektes maar ook zeldzamere ziekten zoals longfibrose. In Nederland is er een kleine groep patiënten met deze ernstige aandoening die progressief en levensbedreigend is. Boehringer Ingelheim doet verder research om het proces van longfibrose te stoppen.’

Betrokkenheid
‘Bij geneesmiddelenontwikkeling is de inbreng van patiënten onmisbaar; voor hen willen we immers de zorg verbeteren. We proberen daarom zo goed en zo vroeg mogelijk patiëntenverenigingen te betrekken bij geneesmiddelenontwikkeling. Zij weten als geen ander wat patiënten ervaren’, zegt Kuijs. ‘We vragen verenigingen bijvoorbeeld om commentaar bij studieprotocollen, zodat we deze beter op de behoeften van de doelgroep kunnen aansluiten. De verenigingen kunnen op hun beurt meer gegadigden aantrekken voor de studies. Zo helpen we uiteindelijk degene om wie het allemaal draait: de patiënt.’

Betere zorg
Boehringer Ingelheim ondersteunt daarnaast allerlei projecten om de zorg voor patiënten beter te maken. ‘Een voorbeeld is het home monitoring project’, zegt Kuijs.

Jos Kuijs, medisch directeur Boehringer Ingelheim

‘Patiënten met longfibrose monitoren vanuit thuis met een spirometer hun longfunctie. Zij zijn heel kortademig dus alles vergt inspanning, ook naar het ziekenhuis gaan.’ De resultaten uit de thuismonitoring en ervaringen die patiënten zelf aangeven worden digitaal doorgestuurd. Op basis daarvan beoordeelt de medische coach of het nodig is om die patiënt te zien. Kuijs: ‘Het zijn prachtige projecten, maar daar zijn wel sponsors voor nodig.’

Samen verder komen
‘We proberen zoveel mogelijk met alle betrokkenen in de zorg te praten en de samenwerking op te zoeken’, vervolgt Kuijs, die reeds 25 jaar actief is in de geneesmiddelensector. ‘Ook vanuit de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen – waar ik al lange tijd actief voor ben – heb ik mij beziggehouden met het betrekken van geneesmiddelenbedrijven bij de conceptrichtlijnen. Geneesmiddelenbedrijven hebben veel kennis en kunnen belangrijke feedback geven, ook wat betreft toekomstige ontwikkelingen. Vroeger gebeurde dat niet, tegenwoordig gelukkig wel. Ik ben gedreven om uit te dragen dat zaken in de wereld van geneesmiddelen genuanceerder zijn dan het soms lijkt in de media. En ik geloof: als je serieus naar elkaar luistert, dan kom je samen veel verder. Zo kunnen we met elkaar iets goeds doen: voor patiënten, behandelaren en de maatschappij.’