John van Beek, GSK

Wij geven niet op voordat alle kinderen in Nederland worden beschermd tegen infectieziekten die voorkomen kunnen worden

Dankzij de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP) komen twaalf ernstige infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd gelukkig nauwelijks meer voor bij kinderen. Het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en sterfte, dat veroorzaakt wordt door infecties is sterk gedaald door de komst van vaccinaties.

Dat is niet alleen goed nieuws voor kinderen en hun ouders, maar de ziektereductie zorgt ook nog eens voor een aanzienlijke besparing op de zorgkosten. Vaccinatie wordt wereldwijd dan ook gezien als een van de beste investeringen die een overheid of zorgorganisatie kan doen.

Ik geef niet op totdat alle kinderen in Nederland worden beschermd tegen rotavirus- en meningokokkeninfecties.

John van Beek, Director Corporate Affairs, GSK

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is nog steeds hoog. Er wordt door het ministerie van VWS gekeken om het programma verder uit te breiden, zodat kinderen in de nabije toekomst ook beschermd kunnen worden tegen infecties van het rotavirus en meningokokken-B. De ziektelast en het aantal kinderen dat overlijdt door deze ziektes, zal dan nog verder omlaag gaan in Nederland.  Ik vind dat we dat verplicht zijn aan elkaar.

John van Beek werkt als Director Corporate Affairs bij GSK, een internationaal healthcare bedrijf.