Sebastiaan Lommelaars, brand manager respiratoir bij Chiesi Pharmaceuticals.

In het terugdringen en waar onvermijdelijk compenseren van CO2-uitstoot zit voor zo ver ik kan zien de grootste kracht voor klimaatverandering. En omdat CO2-uitstoot vaak gepaard gaat met schadelijke stoffen voor mensen met longaandoeningen, snijdt het mes aan twee kanten. De eerste stap was een forse reductie in het gebruik van plastic. Bij al onze communicatie-uitingen wordt geen of alleen volledig biologisch afbreekbaar plastic gebruikt. Zowel onze marketeers als toeleveranciers moesten hier aan wennen maar uiteindelijk wordt iedereen creatief in het verzinnen van plasticvrije opties. Vervolgens is meat free Monday geïntroduceerd. Een beetje irritant vonden medewerkers, maar dat was bewust: het zette aan tot denken. En nu komen er steeds meer initiatieven vanuit onze medewerkers zelf. Eén van onze medewerkers gaat één dag in de week op de fiets op bezoek bij de artsen. Wie thuis groene stroom neemt, krijgt daar een vergoeding voor. En als compensatie voor onze CO2-uitstoot gaan we bomen planten in samenwerking met Staatsbosbeheer. In Afrika ondersteunen we een project met cooking stoves. Hiermee is de helft van de hoeveelheid hout nodig om te koken, wat veel CO2-uitstoot bespaart, maar ook de luchtkwaliteit in de hutten sterk verbetert. Gelet op de snelle toename van het aantal COPD-patiënten door binnenshuis koken op open houtvuur is dat een belangrijke stap om COPD te voorkomen.

We willen echt het goede voorbeeld geven aan Chiesi op corporate niveau, en ook aan andere farmaceutische bedrijven. Hopelijk gaan die deze lijn volgen. Voor nu ben ik al heel trots op Chiesi Nederland. Wij geven écht lucht aan mensen en ideeën.