Renée Molenaar, Medical Affairs and Operations Lead bij Pfizer

‘Concreet betekent dit dat we kijken naar het starten van projecten die helpen bij het ondersteunen en verbeteren van de zorg rondom stoppen met roken. Dit jaar werken we aan een project onder huisartsen om met een nieuwe korte methode aan rokers te adviseren hoe ze het beste kunnen stoppen met roken.’, zegt Molenaar. ‘We merken dat huisartsen soms huiverig zijn om het onderwerp aan te snijden. Soms vanuit tijdgebrek, maar ook omdat het nogal ingrijpt in de persoonlijke invloedssfeer van de roker. Dat ligt vaak gevoelig, waardoor huisartsen het soms uit de weg gaan.’

Interactie
Mijn werk is elke dag weer waardevol en afwisselend, geeft Molenaar aan. Ze geniet van de interactie met artsen en ziet het als haar missie om ze zo volledig mogelijk voor te lichten, met open en eerlijke communicatie. Ook als dat betekent dat een geneesmiddel van een concurrent een betere oplossing zou kunnen zijn voor een specifieke patiëntengroep. ‘Vanuit Medical Affairs bouwen we een vertrouwensband op met de arts op basis van overdracht van wetenschappelijke kennis. In die zin hebben we echt een andere rol dan de verkoopafdeling. Wij zitten al aan tafel met de arts lang voordat een product op de markt komt. Maar ook als een middel ‘uit patent’ gaat, blijven wij als afdeling beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning. We zijn gedurende de hele product life cycle betrokken.’

Trots
‘Ik ben trots om te werken bij een bedrijf dat zich elke dag weer inzet voor het maken van medicijnen, het meedenken over behandelmethoden en verbeterde toepassingen voor de patiënt.’ En de negatieve perceptie over de sector, hoe pareert ze die? ‘Ik kan elke dag in de spiegel kijken en concluderen “ik ben iets goeds aan het doen!” Want ik ben een bijdrage aan het leveren aan de kwaliteitsverbetering van leven van verschillende groepen patiënten. Ik vind het belangrijk dat we de dialoog aan blijven gaan met mensen die daar een ander gevoel bij hebben.’