‘Wij geven niet op zodat de kwaliteit van onze vaccins gewaarborgd is’

‘Het is prachtig dat er geneesmiddelen zijn om mensen beter te maken, maar het is natuurlijk nog beter als mensen helemaal niet ziek worden. Een aantal infectieziekten kan voorkomen worden met vaccins. Vaccins die eraan bijdragen dat kinderen in goede gezondheid kunnen opgroeien en dat volwassenen volop kunnen genieten van het leven.’

‘Je staat er niet altijd bij stil hoeveel kwaliteitschecks er plaatsvinden voordat een vaccin beschikbaar komt. Als analist op het laboratorium test ik de kwaliteit van onze vaccins. Vanuit MSD-fabrieken in het buitenland komen de verschillende vaccins per vliegtuig naar ons lab. In de fabrieken is al uiterst secuur gewerkt om de perfecte kwaliteit te garanderen en tijdens het transport worden de vereiste temperatuurcondities voortdurend gemonitord. En dat zijn pas de eerste stappen in een keten van nog veel meer kwaliteitscontroles.’

Marjolein Norder, biochemisch analist bij MSD

Lees het verhaal van Marjolein op de site van MSD.