Maarten Voorhaar, Market Access Manager bij Boehringer Ingelheim en PhD researcher bij de Universiteit van Maastricht.

Gezamenlijk belang
Uiteindelijk wordt de waarde van zorg en geneesmiddelen bepaald door wat het oplevert voor de patiënt en de maatschappij. We kunnen flinke stappen zetten, maar dan moeten we bereid zijn tot verandering aan de organisatorische kant van de zorg, patiëntbenadering en activeren van patiënten. Verzekeraars, zorgverleners, zorggroep-managers en patiënten moeten met elkaar op zoek naar het gezamenlijke belang. We nemen daarin als farmaceut graag het voortouw om deze partijen samen te laten werken.

Vier categorieën 
Uit recent onderzoek (Patient and Disease Characteristics Associated with Activation for Self Management in Patients with Diabetes, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Chronic Heart Failure and Chronic Renal Disease: A Cross-Sectional Survey Study) blijkt dat patiënten met een chronische aandoening in vier categorieën te verdelen zijn. Voorhaar: ,,Op basis van die indeling is circa 15 procent prima in staat om door zelfmanagement hun situatie te regisseren en de ziektelast positief te beïnvloeden. De categorie die daaronder zit, zo’n 30 procent, is door een actieve begeleiding goed te stimuleren tot zelfmanagement. In eerste instantie zou er dus aandacht op die groep moeten worden gevestigd, want daar is de eerste winst te behalen. Een stringente, langdurige begeleiding en intensieve coaching moet leiden tot gedragsverandering.’’

Het stellen van de juiste vragen
Om professionals in de zorg goede handvatten te kunnen geven werkt Maarten Voorhaar momenteel aan een vragenlijst voor patiënten die inzicht moet geven in de psychologische kant en het gedrag van de patiënt ten opzichte van hun ziekte. ,,We zien wel eens in de praktijk dat praktijkondersteuners zelf een afweging maken, omdat ze de patiënt kennen, maar dat is niet evidence based. Alleen door het stellen van de juiste vragen kun je ontdekken en beslissen of bijvoorbeeld de ziektelastmeter of E-health toepassingen mogelijk geschikt zijn voor een bepaalde patiënt. Door deze vragenlijsten op termijn beschikbaar te stellen aan zorgverleners, dragen we als farmaceut direct bij aan het verbeteren van de zorg en het welzijn van de patiënt. Het is dan ook ons doel om door te gaan met deze ontwikkelingen tot alle COPD-patiënten gebruik kunnen maken van de beste zorg. Deels door innovatieve medicijnen te maken maar vooral ook door het luisteren naar en motiveren van patiënten zodat de medicijnen goed kunnen worden ingezet.’’