‘Wij geven niet op voordat alle kinderen in Nederland worden beschermd tegen infectieziekten die voorkomen kunnen worden’

Dankzij de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP) komen twaalf ernstige infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd gelukkig nauwelijks meer voor bij kinderen. Het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en sterfte, dat veroorzaakt wordt door infecties is sterk gedaald door de komst van vaccinaties.

Dat is niet alleen goed nieuws voor kinderen en hun ouders, maar de ziektereductie zorgt ook nog eens voor een aanzienlijke besparing op de zorgkosten. Vaccinatie wordt wereldwijd dan ook gezien als een van de beste investeringen die een overheid of zorgorganisatie kan doen.

‘Ik geef niet op totdat alle kinderen in Nederland worden beschermd tegen rotavirus- en meningokokkeninfecties’

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is nog steeds hoog. Er wordt door het ministerie van VWS gekeken om het programma verder

John van Beek, Director Corporate Affairs bij GSK.

uit te breiden, zodat kinderen in de nabije toekomst ook beschermd kunnen worden tegen infecties van het rotavirus en meningokokken-B. De ziektelast en het aantal kinderen dat overlijdt door deze ziektes, zal dan nog verder omlaag gaan in Nederland.  Ik vind dat we dat verplicht zijn aan elkaar.

Bekijk ook: