< Terug naar de innovatie-pagina

De ziekte van Alzheimer rust nooit, dus doen wij dat ook niet

De ziekte van Alzheimer vormt een van de grootste crises in de volksgezondheid van Europa, maar wij gaan door tot nieuwe behandelingen de ziekte tot stilstand kunnen brengen.

De ziekte van Alzheimer: wat is de potentiële doorbraak?

Bestaande therapieën behandelen uitsluitend de symptomen van de ziekte van Alzheimer, waarvan men denkt dat die veroorzaakt wordt door de opbouw van ‘plaques’ in de hersenen. Op dit moment zijn er nieuwe therapieën in ontwikkeling voor vroege of milde vormen van de ziekte, waarbij de symptomen nog niet duidelijk hoeven te zijn. Deze nieuwe behandelingen hebben de potentie om het begin en/of progressie van de ziekte van Alzheimer te vertragen door de opbouw van ‘plaques’ te voorkomen of zelfs terug te draaien.

Hoeveel patiënten kunnen hiermee worden geholpen?

Vandaag de dag leven in Europa meer dan 10,5 miljoen patiënten met een vorm van dementie, waarvan 60 tot 80% zich manifesteert als de ziekte van Alzheimer. Naar verwachting zal dit aantal gedurende de komende 35 jaar bijna worden verdubbeld als gevolg van een groeiende en verouderende bevolking, tot meer dan 18 miljoen in 2050. Tussen 1998 en 2014 was de verhouding tussen beëindigde Alzheimer-behandelingsonderzoeken en goedgekeurde geneesmiddelen 30 : 1. Dit benadrukt de de dringende noodzaak tot investering in Alzheimeronderzoek nog eens. Nieuwe resultaten van klinische onderzoeken naar de behandeling van de ziekte van Alzheimer worden verwacht in 2018.

“De ziekte van Alzheimer is een van de grootste crises in de volksgezondheid van Europa, maar nieuwe behandelingen zouden de ziekte tot stilstand kunnen brengen, waardoor patiënten langer zelfstandig zouden kunnen leven.”

Wat is het potentiële effect op de systemen voor gezondheidszorg in Europa?

Vroege opsporing van dementie is naar verwachting essentieel voor het succes van ziektewijzigende therapie. Zo zou bijvoorbeeld de toegang tot rijke, omvangrijke gegevensverzamelingen voorspellende analysetechnieken mogelijk kunnen maken om belangrijke risicofactoren te bepalen. Vroege opsporing zou de noodzaak van de hoge zorgniveaus gerelateerd aan ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer, die de gezondheidszorgsystemen jaarlijks naar schatting € 20 miljard kosten, kunnen verminderen.

Wat zou er moeten veranderen in de zorgverlening?

Samenwerking tussen betrokkenen in de gezondheidszorg en producenten is essentieel om bewijsmateriaal uit de echte wereld te genereren ten behoeve van innovatieve behandelingen. Het proactief aannemen van eHealth/mHealth-initiatieven zou systemen voor gezondheidszorg toegang kunnen verschaffen tot de robuuste gegevensverzamelingssystemen die nodig zijn om patiëntenuitkomsten te genereren. Met het oog op privacywetgeving is voortdurende herziening en standaardisatie van nationale en internationale gegevensverzameling en -distributie nodig om deze verzamelingen te kunnen gebruiken en delen ten behoeve van analyse.

Dementie en vergrijzing
Download PDF