‘Ik geef niet op totdat mensen met kanker hun gewone leven terug hebben’ 


‘Iedere patiënt met kanker moet de mogelijkheid krijgen om samen met zijn behandelaar te beslissen over het behandeltraject, in iedere regio en in ieder ziekenhuis. Als iedereen in de oncologische zorg optimaal samenwerkt, dan is samen beslissen in de kankerzorg mogelijk.’

‘Daar zet ik me graag voor in!’ Aan het woord is Paul Mommen, Business Unit Lead Oncologie, en sinds tien jaar werkzaam binnen de oncologische zorg in Nederland. De missie van Paul en zijn team is de levens van kankerpatiënten verbeteren door innovatieve behandelingen beschikbaar te maken. Daarnaast zet hij zich, samen met andere partijen in de kankerzorg, in om patiënten te helpen met hun rol in de maatschappij. ‘Als geneesmiddelenbedrijf kennen wij als geen ander de urgentie en uitdagingen waar kankerpatiënten mee te maken hebben.’

Veel impact
‘Als je de diagnose kanker krijgt, moet je als patiënt in korte tijd veel beslissingen nemen’, zegt Mommen. ‘Deze beslissingen hebben allemaal effect op het verloop van de ziekte, maar ook op de kwaliteit van leven op korte en mogelijk lange termijn. Daarom is het van cruciaal belang dat patiënten volledig worden geïnformeerd over de behandelmogelijkheden en de impact op de kwaliteit van leven. En, misschien nog wel belangrijker, dat een patiënt een stem heeft in het behandeltraject.’

Samen beslissen
Maar samen beslissen blijkt niet zo makkelijk als het lijkt, geeft Mommen aan. Onderzoek toont aan dat ruim 80% van de mensen met kanker graag samen met hun arts willen beslissen over hun behandelplan. Maar in de praktijk bespreken arts en patiënt in 45% van de gevallen niet wat voor de patiënt in het dagelijkse leven belangrijk is. ‘In de helft van de gevallen worden de plannen voor de toekomst zelfs niet meegenomen’, zegt Mommen.

Belemmeringen
‘Dit kan omdat een patiënt soms niet de benodigde kennis heeft voor shared decision making of niet beschikt over de juiste informatie om dat te doen. Daarnaast vinden behandelaren het soms lastig om het samen beslissen te implementeren in hun dagelijkse werk, omdat het meer tijd kost. Ook kan het zijn dat niet iedereen binnen een afdeling overtuigd is dat samen beslissen belangrijk is. Daar is ook draagvlak vanuit het management van het ziekenhuis voor nodig.’

Toegang
‘Waar ik me persoonlijk druk om maak, is de beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen’, zegt Mommen. ‘In Nederland duurt het soms lang voordat innovatieve medicijnen beschikbaar zijn.’

Paul Mommen, Business Unit Lead Oncologie, Pfizer

Het is belangrijk dat innovaties zo snel als mogelijk beschikbaar komen voor patiënten die deze middelen hard nodig hebben. De laatste jaren is het proces van toegang en vergoeding steeds onduidelijker en complexer geworden en dat lijkt niet altijd in het voordeel van de patiënt.’

Informatie
‘Niet alleen zet ik me in samen met mijn collega’s van Pfizer in om innovatieve behandelingen toegankelijk te maken voor patiënten; doorbraken die de levens van mensen met kanker veranderen. Maar wij helpen ook met de beschikbaarheid van de juiste informatie voor de behandelaar en de patiënt. Daarnaast kunnen wij ziekenhuizen en behandelaren helpen met de implementatie van innovatieve hulpmiddelen zoals digitale zorgpaden.’

Kanker en werk, intimiteit en seksualiteit
‘Maar er is meer. Wat betekent de diagnose borstkanker bijvoorbeeld voor de intimiteit en seksualiteit? Welke impact heeft kanker op je werk? Ook daar zetten mijn team van gedreven collega’s en ik ons iedere dag met hart en ziel voor in. Zodat mensen met kanker hun normale leven weer zoveel mogelijk terug hebben.’

Hyperdynamisch
‘Het goede nieuws is dat er in de oncologie op korte termijn aanzienlijk meer nieuwe behandelmogelijkheden aan zitten te komen. Pfizer blijft werken aan doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Continu worden er stappen gezet en de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Voor bepaalde kankersoorten kan er in een periode van vijf jaar veel veranderen. De wereld van kankerbehandeling is echt hyper dynamisch. Wat vandaag de best mogelijke behandeling is, kan morgen alweer achterhaald zijn. En dat is goed nieuws voor alle patiënten.’