‘Ik geef niet op tot pijn bij kanker goed is behandeld’


De helft van alle kankerpatiënten met pijn ervaart nog steeds matige tot ernstige pijn, ondanks dat ze voor die pijn worden behandeld. Deze cijfers zijn al tien jaar onveranderd. ‘Ik blijf me hierover verbazen en daarom zet ik me in om de bewustwording over goede pijnbestrijding bij kanker te vergroten en de behandeling te verbeteren.’

Aan het woord is Martijn Pijning, Productmanager bij Takeda Pharmaceuticals. Zijn expertise is pijnbestrijding bij kanker en met name de doorbraakpijn. Doorbraakpijn is een korte, intense, heftige pijn die zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar kan optreden, ondanks een behandeling van de chronische pijn met langwerkende pijnstillers. ‘Het kan een paar keer per dag voorkomen, en dan wil je het liefst zo snel mogelijk voor deze vorm van pijn behandeld worden. Het is van belang dat de patiënt dan het juiste middel op de juiste wijze krijgt.’ 

Impact
De impact van doorbraakpijn bij kanker op het leven van een patiënt is groot en kan bij veel vormen en stadia van kanker optreden, maar vooral bij een vergevorderd stadium van de ziekte. Het betreft een heel kwetsbare groep patiënten waarbij een goede pijnbestrijding prioriteit moet hebben’, zegt Pijning.

Vooroordelen
‘Er zijn veel factoren waardoor pijn bij kanker niet goed in beeld is of goed wordt behandeld. Ik geloof oprecht dat iedereen die hier een rol in heeft, zich zo goed mogelijk inzet om pijn te bestrijden, maar bij kanker kan het zijn dat de primaire aandacht naar genezing uit gaat en pijn als thema secundair is. In die zin is de aandacht voor pijnbestrijding bij kanker toch een klasse apart’, legt Pijning uit. ‘Het kan zijn dat patiënten zelf niet goed aangeven dat ze pijn hebben, of de pijn wordt niet goed uitgevraagd. Daarnaast bestaan er nogal wat vooroordelen over pijnbestrijding. Patiënten kunnen bijvoorbeeld opioïden soms associëren met de eindfase, wat het melden van pijn in de weg kan staan. Ook kunnen opioïden worden gekoppeld aan gewenning, dat men denkt dat je er steeds meer van nodig zult moeten hebben.’

Wereld te winnen
‘Er is dus nog een hele wereld te winnen op het gebied van pijnbestrijding bij kanker en daar zet ik me graag voor in. Onder de paraplu ‘Takeda Helpt’ bieden wij een breed scala aan informatie over en ondersteuning op het gebied van pijn bij kanker voor alle betrokkenen. 

 

Martijn Pijning, Productmanager bij Takeda Pharmaceuticals

Wij willen bijdragen met praktische tools, services en informatie, zoals; elearnings, een interactieve keuzehulp, klinische lessen, websites en apps. De betrokkenen die we willen bereiken en helpen zijn heel divers, van oncoloog tot mantelzorger, van apothekersassistent tot huisarts. Allemaal persoonlijk benaderen lukt helaas niet en is misschien ook niet wenselijk. Maar door met name online de juiste informatie en middelen bij de juiste doelgroep te laten landen, maak je de aansluiting en kun je het verschil maken.’

Bewustwording
‘Al deze middelen moeten bijdragen aan een betere bewustwording over en een betere pijnbestrijding bij kanker’, zegt Pijning. ‘Want ik geloof dat bewustwording de sleutel is tot betere pijnzorg. De aandacht en de inspanning van alle betrokkenen is groot voor deze kwetsbare patiëntengroep. Door het kanaliseren van deze betrokkenheid en het samen laten komen van kennis, kunde en expertise, kunnen we stappen maken. Daar ligt de uitdaging en mijn doel.’

Zingeving
‘Ik zit bij Takeda helemaal op mijn plek. Naast het feit dat ik een afwisselende en uitdagende baan heb met veel autonomie, geeft mijn werk me ook veel zingeving. Ik ben oprecht trots dat ik patiënten en alle betrokkenen kan helpen, en op mijn manier met het team waarde kan toevoegen aan hun kwaliteit van leven. Ik zie het als mijn missie om die 50% van de patiënten die nog wel pijn heeft bij kanker zo goed mogelijk te helpen.’