‘Ik geef niet op tot iedereen gezond oud kan worden’ 

‘De wereld is even op pauze gezet, maar ziektes gaan gewoon door. Het is belangrijk dat we niet uit het oog verliezen dat ook ‘gewone’ patiënten moeten worden geholpen. Ik zie dat als primaire verantwoordelijkheid van geneesmiddelenbedrijven en daar zet ik me voor in.’

Dat zegt Joep Hufman, medisch directeur bij Bayer. ‘Alle aandacht gaat naar de behandeling en preventie van COVID-19, maar patiënten die geen corona hebben, moeten ook toegang blijven houden of krijgen tot diagnostiek, geneesmiddelen en andere therapieën. Daar moeten we scherp op blijven. Als patiënten zorg gaan vermijden of uitstellen, hebben we straks een stuwmeer aan zorg gecreëerd.’

Overbelast
De contacten met artsen vanuit Bayer zijn volgens Hufman op dit moment minimaal, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. ‘We zien dat ziekenhuizen overbelast zijn. Dat merken we bijvoorbeeld aan de reguliere chronische zorg. Dat betekent niet dat nu overal de stekker uit is, maar artsen bedenken zich wel drie keer voordat ze patiënten naar het ziekenhuis laten komen.’

Leven na corona
‘We zetten ons in om de normale zorg zo goed mogelijk te blijven leveren, zo goed en zo kwaad als het gaat. Tegelijkertijd mag de innovatie rondom de bestrijding van corona niet stil staan. Daar levert Bayer ook zijn bijdrage aan door het doneren van middelen voor klinische onderzoeken naar COVID-19. Maar we moeten ook vooral doorgaan met het op de markt brengen van andere innovaties. We willen immers niet dat de zorg op pauze gaat. Als dit nog eens anderhalf jaar gaat duren, hoe gaan we er dan voor zorgen dat elke patiënt de zorg krijgt die hij verdient? Daarom moeten we blijven investeren in veilige en effectieve therapieën.’

Artsennest
Hufman komt zoals hij zelf zegt uit een ‘echt artsennest’. ‘Het medische vak is mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders zijn allebei arts en zelfs mijn oma heeft geneeskunde gestudeerd. Een studie biomedische wetenschappen en geneeskunde was voor mij dan ook een logische keuze. Ook heb ik  als arts op de spoedeisende hulp gewerkt. Het contact met patiënten en collega-artsen vond ik erg leuk, wel zocht ik naar werk waarbij ik ook te maken kreeg met zorginvloeden die buiten het ziekenhuis lagen. Dat trekt mij veel meer aan in de farma. Daar kan je in een veel breder scala bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen en verbetering van de gezondheidszorg, die uiteindelijk impact hebben aan het bed van patiënten. Bovendien trekt de wetenschap en de directe toepassing hiervan mij aan.’

Science for life
‘Het motto van Bayer Science for life past goed bij me. Het is een wetenschappelijk gedreven bedrijf dat zich richt op verschillende patiëntengroepen, soms ook voor patiënten waar nu nog geen goede behandeling voor is. Die weg is vaak lang en kronkelig, maar daarmee voeg je als bedrijf echt waarde toe voor de patiënt. Daarnaast investeert Bayer veel in lifecycle management

Joep Hufman, medisch directeur bij Bayer

Een interessante ontwikkeling is ook, dat als een bepaald geneesmiddel is ontworpen voor een groep patiënten, dan onderzoeken we ook verder of andere patiëntengroepen er misschien baat bij kunnen hebben. Waarbij patiëntveiligheid uiteraard bovenaan staat.’

Nooit klaar
‘Ik zie het als mijn missie om de levens van patiënten beter te maken. Daarmee is mijn werk, net als dat van mijn collega’s in de geneesmiddelensector, eigenlijk nooit klaar. Patiënten zullen er altijd zijn, en daarom moeten wij doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe technieken en het verbeteren van zorg. Dat kunnen we alleen samen met andere veldpartijen, zoals artsen, patiënten, zorgverzekeraars. Ik geloof echt in de kruisbestuiving tussen deze disciplines.’

Samen
‘Het geeft mij ook echt energie als ik samen met andere partijen aan oplossingen kan werken die voor de patiënt van grote betekenis zijn. Zo probeerden we op verzoek van artsen bijvoorbeeld goedkeuring te krijgen voor een therapie voor een patiëntengroep voor wie nog geen behandelopties beschikbaar zijn. Dat lukt alleen dankzij een gemeenschappelijke inspanning van artsen, patiënten, overheid en zorgverzekeraars. Dat is goud waard en maakt mijn werk zo bijzonder.’

Trots
‘Ik vind dat we de trots over ons vak best beter mogen uitdragen. De geneesmiddelensector is wat mij betreft onmisbaar voor de Nederlandse gezondheidszorg. Dat zie je nu ook bij de uitbraak van het coronavirus. Alle ogen zijn ineens op de farmaceutische industrie gericht. Ik hoop dat mensen de draai kunnen maken, en zich bewust worden van de innovatie en toegevoegde waarde van onze sector. We raken de levens van heel veel mensen op een positieve manier.’

Pepermuntjes
‘De druk is groot en er wordt met man en macht gewerkt om snel een vaccin of geneesmiddel voor COVID-19 te ontwikkelen. Ook bestaande producten worden in studies onderzocht op mogelijke werking. Het is onze verantwoordelijkheid en taak om onderzoek te steunen naar het veilig en effectief gebruik van ‘oude’ middelen. Iedereen wil snel resultaat. Ik vind dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. We moeten de patiëntveiligheid hoog in het vaandel houden. Medicijnen zijn geen pepermuntjes.’