‘Ik geef niet op tot alle bruikbare informatie is benut voor betere behandelingen met medicijnen’

Farmacometrist Bas Goulooze ontwerpt wiskundige modellen om te voorspellen hoe nieuwe medicijnen het beste ontwikkeld kunnen worden. ‘Geneesmiddelenontwikkeling is enorm complex en onzeker, maar met deze modellen blijft er geen informatie liggen die we zouden kunnen gebruiken om dit proces te optimaliseren.’

Goulooze is enkele weken na het afronden van zijn PhD Farmacometrie gestart als pharmacometric consultant bij het in Leiden gevestigde consultancybureau LAP&P. Hier adviseert hij met behulp van farmacometrische modellen geneesmiddelenbedrijven over de ontwikkeling van medicijnen in de klinische en preklinische fase.

Promotie
Tijdens zijn promotie deed Goulooze onderzoek met wiskundige modellen naar ontwenningsverschijnselen bij kinderen die lange tijd medicijnen zoals zware pijnstillers gebruiken. ‘Je kunt je voorstellen dat het lastig is om bij kinderen ontwenningsverschijnselen te onderzoeken: je kunt patiënten natuurlijk niet verslaafd maken om ze vervolgens te onderzoeken. Daarom hebben we modellen ontwikkeld om ontwenningsverschijnselen bij kinderen in kaart te brengen, met behulp van data uit eerdere onderzoeken in het Sophia Kinderziekenhuis.’

In de prijzen
Met de modellen die Goulooze ontwierp, is het mogelijk om verschillende strategieën voor medicijngebruik en -afbouw te testen op virtuele kinderen. ‘Ik vind het fascinerend om in virtuele patiënten te kunnen onderzoeken hoe we échte patiënten beter te kunnen behandelen.’ Voor zijn onderzoek won Goulooze de PhD Student Competition 2019 van de FIGON Medicines Days en de prestigieuze Lewis Sheiner Student Sessionprijs.

Switch
‘Na mijn promotietraject heb ik bewust gekozen voor de consultancy. Ik blijf hier actief binnen mijn eigen vakgebied, alleen zitten mijn klanten nu bij geneesmiddelenbedrijven. Hierdoor kan ik nu ook wat meer toegepaste vragen beantwoorden. Daarnaast vind ik het leuk dat je als consultant verschillende projecten onder je hoede hebt. Dat is wel wat anders dan bij een promotietraject, waar je vier jaar lang bezig bent met dezelfde ziekte. Die afwisseling trekt me aan.’

Kanker genezen
Goulooze begon zijn carrière aan de Universiteit Leiden, als student Biofarmaceutische Wetenschappen. 

Bas Goulooze, pharmacometric consultant LAP&P

‘Ik heb ooit voor deze studie gekozen vanuit het naïeve idee dat ik dan een geneesmiddel voor kanker zou vinden. Maar ik kwam er al snel achter dat je als individuele onderzoeker vooral bezig bent met kleine stapjes in de goede richting maken.De naïviteit verdween, maar gelukkig kwam daar een fascinatie voor het vak voor terug. Ik vond vooral de analyse van klinische data en het wiskundig modelleren interessant en daarom ben ik me steeds meer in de farmacometrie gaan specialiseren.’

Voorspellen
‘Enerzijds trekt de intellectuele uitdaging me aan om uit een berg data met een wiskundig model informatie te halen. Dat vind ik echt leuk werk. Anderzijds motiveert het me, dat ik niet ergens op een zolderkamertje met getallen bezig ben, maar dat er ook iemand zit te wachten op een antwoord die van grote betekenis kan zijn voor het geneesmiddelenontwikkelingsproces en daarmee voor de patiënt. Mijn modellen zorgen er voor dat er geen informatie blijft liggen die we zouden kunnen gebruiken voor het nog beter ontwikkelen of gebruik van medicijnen. Op die manier hoop ik op mijn eigen wijze ook een bijdrage te leveren aan een betere behandeling van patiënten.’

Meer data
Goulooze verwacht dat er in de nabije toekomst steeds meer data beschikbaar komt. ‘We maken nu vooral gebruik van data afkomstig uit klinische studies. Maar we zullen steeds meer gebruik gaan maken van real world data, die weer nieuwe mogelijkheden biedt om de behandeling met geneesmiddelen te verbeteren. Eigenlijk weten we nu nog niet zo goed hoe we daar mee om moeten gaan; hoe je die data analyseert. Daar liggen nog heel wat uitdagingen, zeker op mijn vakgebied. Voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd.’