Hans de Witte, medical manager oncologie, Sanofi Genzyme

Deze receptor zou kunnen helpen bij het optimaal instellen van de behandeling van deze patiënten: hormonale therapie of chemotherapie. Ook kunnen biomarkers mogelijk voorspellen hoe de tumoren zich zullen ontwikkelen. Met dit soort onderzoek hopen we voor elke patiënt een optimaal behandelresultaat te kunnen bewerkstelligen.’

Doelmatige zorg
‘We werken bij Sanofi Genzyme al heel lang aan de ontwikkeling en toepassing van geneesmiddelen voor patiënten met kanker. En we geven niet op voordat iedere patiënt passende zorg krijgt, met een behandeling die weloverwogen en op maat is. Voor minder doen we het niet. Om dat te bereiken werken we samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen, met patiëntenverenigingen en met andere biofarmaceutische bedrijven. Door dit soort samenwerkingen is de meerwaarde voor patiënten zo groot mogelijk.’