Hans de Witte, Sanofi Genzyme

Wij geven niet op voordat iedere patiënt met kanker een passende behandeling krijgt.

Hans de Witte is als medical manager oncologie bij Sanofi Genzyme betrokken bij de ontwikkeling en toepassingen van geneesmiddelen voor diverse vormen van kanker.

Niet één ziekte
‘Kanker is een complexe ziekte. Aan het ontstaan van de ziekte liggen diverse moleculaire mechanismen ten grondslag. Het is daarom te kort door de bocht om kanker te benaderen als één ziekte. Door onderzoek krijgen we steeds beter inzicht in de specifieke kenmerken van iedere kankersoort. Dat vraagt om een aangepaste diagnose en behandeling van patiënten – afgestemd op het individu.’

Prostaatkanker
‘Prostaatkanker is een goed voorbeeld van een kankervorm met een heterogeen karakter. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen ouder dan 45 jaar. Van alle mannen die in 2017 kanker kregen, had 21% prostaatkanker. In 2017 zijn ongeveer 11.700 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld.

Er bestaan grote verschillen tussen patiëntenpopulaties, tussen tumoren van de individuele patiënt en zelfs binnen één en dezelfde tumor. Gelukkig kan onderzoek de moleculaire mechanismen van deze tumoren steeds verder ontrafelen. Momenteel is er veel aandacht voor zogenaamde predictieve biomarkers: data die helpen voorspellen bij welke patiënten een therapie met grote waarschijnlijkheid aanslaat.’

‘Met onderzoek hopen we voor elke patiënt een optimaal behandelresultaat te kunnen bewerkstelligen.’

Hans de Witte, medical manager oncologie, Sanofi Genzyme

Optimaal behandelresultaat
‘Bij Sanofi Genzyme zijn we momenteel betrokken bij onderzoek naar een specifieke variant van de androgeen receptor, de zgn. AR-V7 splice variant, die in bepaalde tumorcellen in het bloed van prostaatkankerpatiënten kan worden gevonden. Deze receptor zou kunnen helpen bij het optimaal instellen van de behandeling van deze patiënten: hormonale therapie of chemotherapie. Ook kunnen biomarkers mogelijk voorspellen hoe de tumoren zich zullen ontwikkelen. Met dit soort onderzoek hopen we voor elke patiënt een optimaal behandelresultaat te kunnen bewerkstelligen.’

Doelmatige zorg
‘We werken bij Sanofi Genzyme al heel lang aan de ontwikkeling en toepassing van geneesmiddelen voor patiënten met kanker. En we geven niet op voordat iedere patiënt passende zorg krijgt, met een behandeling die weloverwogen en op maat is. Voor minder doen we het niet. Om dat te bereiken werken we samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen, met patiëntenverenigingen en met andere biofarmaceutische bedrijven. Door dit soort samenwerkingen is de meerwaarde voor patiënten zo groot mogelijk.’

Over Hans de Witte

Hans de Witte studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde daar aan de medische faculteit op een onderzoek naar prognostische factoren bij het mamacarcinoom. Zijn loopbaan bij de farmaceutische industrie begon hij in 1999 bij Rhône-Poulenc Rorer, later Sanofi. Sanofi Genzyme is onderdeel van Sanofi.