Tim Rombouts, AbbVie

‘Ik geef niet op totdat werkbehoud onderdeel is van de behandeling’

Mensen die (chronisch) ziek zijn en daardoor ongewild hun baan verliezen, kunnen de hulp gebruiken van de zorg, overheid, patiëntenverenigingen én het bedrijfsleven. Deze laatste groep wordt nog wel eens vergeten in dit maatschappelijk vraagstuk. Terwijl juist daar een deel van de oplossing schuilt… Voor Tim Rombouts alle reden om zich vanuit AbbVie in te zetten voor werkbehoud en maatschappelijke deelname bij (chronische) ziekte. Sámen met publieke organisaties.

‘Ik geef niet op totdat werkbehoud onderdeel is van de behandeling’

Tim Rombouts, Governmental Affairs Manager bij AbbVie

‘Genezen van een ziekte als kanker kan mede dankzij innovatieve geneesmiddelen. Dat is het ultieme doel voor farmaceutische bedrijven. Aanvullend daarop kan ik als Governmental Affairs Manager bij AbbVie veel betekenen voor mensen die zich niet langer laten leiden door hun (chronische) ziekte, maar verder willen,’ vertelt Tim Rombouts. ‘Mensen die weer aan de slag willen met hun (vrijwilligers)werk, simpelweg omdat ze het missen. En misschien ook wel omdat ze onbewust merken dat meedoen je beter laat voelen. Vanuit onze ambitie Mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven zetten we diverse projecten op die ertoe leiden dat mensen maatschappelijk kunnen blijven deelnemen, zoals aan het werk blijven.’

Ergens nodig zijn
Via VWS, de WHO en KWF Kankerbestrijding, belandt Tim bij AbbVie. ‘In deze baan komt mijn opgedane ervaring samen; samenwerking tussen de zorg, overheid, NGO’s en bedrijven stimuleren waar de patiënt beter van wordt. Vanuit AbbVie is het mogelijk om in de vorm van een publiek-private samenwerking mee te helpen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem; te veel (chronisch) zieken verliezen hun baan. Ik merk aan alles: de ambitie van AbbVie klopt. Onderzoek laat namelijk zien dat werkbehoud bij (chronische) ziekte kan bijdragen aan het herstel en iemands kwaliteit van leven. Maar ik maakte het ook van dichtbij mee toen een collega na kanker weer aan de slag wilde. Werk gaf haar een dagelijks ritme, het gevoel ergens nodig te zijn. Ik zag hoe de terugkeer naar werk haar een directe energie-boost gaf en haar hielp bij haar herstel.’

Werk als behandeldoel
‘Idealiter ontstaat er een soort drie-eenheid van patiënt, arts en werkgever rond een ziekte. Want hoe die laatste zich opstelt als een medewerker ziek wordt, is enorm belangrijk. Moeilijk ook wel, want probeer je maar eens in te leven in iemand die ziek is. Daarom is het zo belangrijk om te vragen wat de ander nodig heeft en hoe je als werkgever kunt helpen. Natuurlijk is er ook een rol voor de zieke zelf; door duidelijk aan te geven waaraan je behoefte hebt, maak je het je werkgever makkelijker om daarin te voorzien. Tenslotte is het van belang dat de arts inziet hoe werkbehoud bevorderend kan zijn voor het herstel. Want zo kan dat doelgericht worden ingezet als behandelresultaat.’

Fit voor Werk en Priveleven
‘Werkbehoud en maatschappelijke deelname is een focus in al onze indicatiegebieden. Of het nou kanker, reuma, Parkinson, de ziekte van Crohn of een andere (chronische) aandoening betreft; we vinden het ontzettend belangrijk om bij zorgverleners tussen de oren te krijgen hoe belangrijk het is dat zij ook vragen naar het werk van hun patiënten. En wat ze graag wel en niet meer willen doen. Om dit te bereiken werken we veel samen met ziekenhuizen en een organisatie, zoals Fit for Work Nederland. Fit for Work is een platform van meer dan 25 maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven dat zich, door werknemers, werkgevers en zorgverleners praktisch te ondersteunen, inzet voor werkbehoud bij een chronische aandoening.’

SER-conferentie
‘Als founding partner van het platform organiseren we, samen met de andere platformleden, bijeenkomsten waarin sleutelfiguren uit de zorg en overheid samenkomen. Dan worden actuele thema’s besproken, relevante bevindingen toegelicht én succesvolle resultaten uit de praktijk gedeeld. Een concreet voorbeeld hiervan is de onlangs georganiseerde SER-conferentie. De conferentie vormde een belangrijke stap om de juiste mensen, zorgverleners, politici, beleidsmakers, werkgevers en vakbonden, met elkaar in contact te brengen. Mijn wens is dat ze mede hierdoor samen gaan werken ten behoeve van de patiënt. Want ik geef niet op totdat dat is gelukt.’

Bekijk  de video over AbbVie en de ambitie om mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven.

AbbVie