Renée Molenaar, Pfizer

Ik geef niet op totdat Nederland rookvrij is

Heel lang hoeft Renée Molenaar niet na te denken over haar hartenwens: ‘Ik wil een rookvrije generatie. Dus ik geef niet op totdat Nederland rookvrij is. Totdat er geen kinderen meer beginnen met roken.’

Dit doel streeft Molenaar niet alleen persoonlijk na, maar ook vanuit haar rol als Medical Affairs and Operations Lead bij Pfizer, waar ze zich onder andere bezig houdt met het ‘stoppen met roken’-portfolio.

‘Als je eenmaal bent begonnen, is roken geen vrijwillige keuze. Het is een zware verslaving. Er wordt echt onderschat hoe ziekmakend en verslavend roken is’

Renée Molenaar, Medical Affairs and Operations Lead bij Pfizer

‘Als je eenmaal bent begonnen, is roken geen vrijwillige keuze. Het is een zware verslaving. Er wordt echt onderschat hoe ziekmakend en verslavend roken is’, zegt Molenaar die onder andere een promotieonderzoek deed voordat ze bij Pfizer aan de slag ging. Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken en dagelijks starten nog steeds (jonge) kinderen met roken. ‘Als moeder van drie jonge kinderen zie ik het als mijn plicht om mijn bijdrage te leveren aan het bereiken van een rookvrije generatie.’

Rookzorg
Binnen Pfizer is Molenaar ook actief met ‘stoppen met roken’-zorg. Zo is ze medisch verantwoordelijk voor het ‘stoppen met roken’-product. ‘Als het niet lukt om op wilskracht of met behulp van nicotine-vervangende middelen te stoppen met roken, dan kan je gebruik maken van geneesmiddelen’, legt Molenaar uit. ‘Mijn missie is om artsen zo goed mogelijk te faciliteren en voor te lichten zodat zij op hun beurt optimaal toegerust zijn om patiënten op de beste manier te begeleiden bij het stoppen met roken. Het doel is dat zij daadwerkelijk het gesprek met de roker aan gaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de slagingskans om blijvend te stoppen met roken het grootst is bij gebruik van medicatie in combinatie met gedragsmatige interventie. Het maakt mij uiteindelijk niet uit hoe je stopt, als je het maar doet op een manier die het best bij je past, want dan is de slagingskans het grootst.’

Goede voorbeeld
‘Maar binnen Pfizer zijn we breder betrokken dan onze eigen producten’, zegt Molenaar. ‘Zo ondersteunen we het Nationale Preventieakkoord en zijn we partner van de Alliantie Nederland Rookvrij, een samenwerkingsverband om Nederland rookvrij te krijgen.’ Ze is er dan ook trots op dat Pfizer Nederland sinds 24 september 2018 officieel rookvrij is. ‘Een bedrijf dat actief is in de gezondheidszorg en wil samenwerken aan een rookvrije generatie moet zelf absoluut het goede voorbeeld geven’, vindt Molenaar.

Snel advies
Vanuit haar rol bij Medical Affairs neemt Molenaar samen met een aantal hoogleraren, verslavingsartsen en huisartsen deel aan MIRO, een werkgroep met als doel de Nederlandse ‘stoppen met roken’-zorg te optimaliseren. ‘Concreet betekent dit dat we kijken naar het starten van projecten die helpen bij het ondersteunen en verbeteren van de zorg rondom stoppen met roken. Dit jaar werken we aan een project onder huisartsen om met een nieuwe korte methode aan rokers te adviseren hoe ze het beste kunnen stoppen met roken.’, zegt Molenaar. ‘We merken dat huisartsen soms huiverig zijn om het onderwerp aan te snijden. Soms vanuit tijdgebrek, maar ook omdat het nogal ingrijpt in de persoonlijke invloedssfeer van de roker. Dat ligt vaak gevoelig, waardoor huisartsen het soms uit de weg gaan.’

Interactie
Mijn werk is elke dag weer waardevol en afwisselend, geeft Molenaar aan. Ze geniet van de interactie met artsen en ziet het als haar missie om ze zo volledig mogelijk voor te lichten, met open en eerlijke communicatie. Ook als dat betekent dat een geneesmiddel van een concurrent een betere oplossing zou kunnen zijn voor een specifieke patiëntengroep. ‘Vanuit Medical Affairs bouwen we een vertrouwensband op met de arts op basis van overdracht van wetenschappelijke kennis. In die zin hebben we echt een andere rol dan de verkoopafdeling. Wij zitten al aan tafel met de arts lang voordat een product op de markt komt. Maar ook als een middel ‘uit patent’ gaat, blijven wij als afdeling beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning. We zijn gedurende de hele product life cycle betrokken.’

Trots
‘Ik ben trots om te werken bij een bedrijf dat zich elke dag weer inzet voor het maken van medicijnen, het meedenken over behandelmethoden en verbeterde toepassingen voor de patiënt.’ En de negatieve perceptie over de sector, hoe pareert ze die? ‘Ik kan elke dag in de spiegel kijken en concluderen “ik ben iets goeds aan het doen!” Want ik ben een bijdrage aan het leveren aan de kwaliteitsverbetering van leven van verschillende groepen patiënten. Ik vind het belangrijk dat we de dialoog aan blijven gaan met mensen die daar een ander gevoel bij hebben.’