Eerste CAR T-celtherapieën

2018

Het revolutionaire is dat veel van deze behandelingen écht genezend zijn, of in ieder geval de kwaliteit van leven sterk en langdurig verbeteren. CAR T-celtherapie is een voorbeeld van een zogenoemde Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP). Dit is een nieuwe generatie medische therapieën gebaseerd op cellen, genen, weefsels of een combinatie daarvan.

CAR T-celtherapie is een therapie die op maat gemaakt wordt voor iedere patiënt. Na het isoleren van specifieke afweercellen uit het bloed van de patiënt, worden deze zo bewerkt dat ze na terugplaatsing in de patiënt de kankercellen kunnen herkennen en aanvallen.

ATMP’s zijn geneesmiddelen op basis van genen, cellen of weefsels die baanbrekende nieuwe mogelijkheden bieden voor de behandeling van ziekten. Ze zijn met name belangrijk voor ernstige, onbehandelbare of chronische ziekten waarvoor nu nog geen goede behandeling bestaat.

Bekijk ook: