De pokken verslagen

1979

De pokken behoorden eeuwenlang wereldwijd tot de meest dodelijke besmettelijke ziekten. In Europa stierf in de achttiende eeuw bij een epidemie gemiddeld 25% van de besmette mensen en maakten de pokken vooral veel slachtoffers onder kinderen. Na ‘gepokt’ te zijn, was je immuun. In Amerika, waar de ziekte oorspronkelijk niet voorkwam en dus niemand immuun was, stierf in de zestiende eeuw naar schatting 90% van de bevolking aan de pokken.

In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen er steeds meer bekend werd over hoe ziektes zich verspreiden en na de uitvinding van vaccinatie, werd de bestrijding steeds effectiever. Overheden, die in deze periode steeds meer middelen kregen om het leven van hun burgers te beïnvloeden, organiseerden grootschalige vaccinatiecampagnes en bij een uitbraak werden pokkenlijders in quarantaine geplaatst om verspreiding van het virus te voorkomen. De laatste grote pokkenepidemie in Europa was in de periode 1870-1873. Later volgden ook immunisatiecampagnes buiten Europa. In 1972 was er nog een kleine uitbraak (152 besmettingsgevallen) in Joegoslavië.

Beeld: Het pokkenvirus (Credit: Content Providers(s): CDC/ Dr. Fred Murphy; Sylvia Whitfield)

Dankzij het succes van de aanpak verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 9 december 1979 de pokken als eerste ziekte die door menselijke inspanningen was uitgeroeid.

Bekijk ook: