De lichaamssappen van Claudius Galenus

1550

Het geneeskundig systeem van de Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus dat bepaalde dat het menselijk lichaam werd gestuurd door lichaamssappen én natuurelementen, domineerde de geneeskunde bijna 1500 jaar lang. Tot rond 1550 toen Andreas Vesalius en William Harvey zich écht in de anatomie van de mens verdiepten.

Galenus werd geboren in Pergamon (tegenwoordig het Turkse Bergama) en leefde van 131 – 201. Na zijn studie medicijnen, behandelde hij gewonde gladiatoren in het plaatselijke amfitheater. Uiteindelijk vertrok hij naar Rome, waar hij uitgroeide tot vooraanstaand arts. Centraal in zijn denken stond de theorie van Hippocrates dat het menselijk lichaam bestaat uit vier lichaamssappen (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal) en dat elk sap een bepaald temperament vertegenwoordigt. Onbalans zou ziekte en andere stoornissen veroorzaken. Nieuw was dat Galenus deze sappen koppelde aan de elementen water, vuur, lucht en aarde. Nog altijd leeft zijn naam voort en wel in het woord galenica: verzamelnaam voor geneesmiddelen bereid uit natuurproducten.

Ook worden in verschillende landen, waaronder Nederland, jaarlijks twee Galenusprijzen uitgereikt. De een gaat naar het meest belangrijke nieuwe geneesmiddel dat het afgelopen jaar op de markt is gekomen. De ander is de researchprijs die gaat naar een jonge wetenschapper of groep wetenschappers die baanbrekend werk hebben verricht.

Beeld: Claudius Galenus

Bekijk ook: