De Acces to Medicine Index

2008

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat wereldwijd twee miljard mensen, vooral in ontwikkelingslanden, niet de medicijnen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Hierdoor sterven jaarlijks miljoenen mensen aan ziekten die voorkomen, genezen of in ieder geval behandeld hadden kunnen worden. Om deze situatie te verbeteren, spannen farmaceutische bedrijven zich al decennia lang in om medicijnen gratis of tegen lage kosten te verspreiden onder groepen mensen die ze niet op de reguliere markt kunnen kopen.

In 2008 begon de Nederlander Wim Leereveld (1951) met het opstellen van de Access to Medicine Index. Deze lijst, die elke twee jaar opnieuw wordt samengesteld, beoordeelt de twintig grootste geneesmiddelenbedrijven, samen goed voor 90% van de markt, op hun inspanningen om geneesmiddelen beschikbaar te stellen voor arme mensen. Door een ranglijst te maken van bedrijven die het best presteren, hoopt Leereveld de sector te stimuleren om in de toekomst nog meer te doen om meer mensen toegang tot medicijnen te geven.

 

Beeld: de Access to Medicine Index brengt in kaart wat farmaceutische bedrijven doen voor de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden.

 

Bekijk ook: