Zorginstituut: antibiotica lang niet altijd nodig

Bij blaasontsteking en luchtwegontstekingen zetten artsen regelmatig antibiotica in terwijl dit niet nodig is. Door deze overbehandeling ligt antibioticaresistentie op de loer. Dat blijkt uit het rapport Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut onderzocht de afgelopen maanden samen met patiëntenverenigingen en zorgprofessionals waar de zorg voor mensen met een infectieziekte beter kan. Zij merkten op dat er bij een blaasontsteking en lage luchtweginfectie regelmatig sprake lijkt te zijn van ‘onnodige inzet van diagnostiek’.

Blaasontsteking
‘Wij ontdekten onder andere dat bij gezonde vrouwen met een blaasontsteking mogelijk nog te snel wordt gekozen voor een antibioticakuur, in plaats van af te wachten’, zegt onderzoekster Corline Brouwers. ‘Antibiotica zijn vaak niet nodig, omdat een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat bij deze groep.’

Uitstelrecept
Artsen kunnen in die twijfelgevallen werken met een uitgesteld recept. Als de vrouw na een paar dagen nog steeds last heeft, kan ze met dit recept rechtstreeks naar de apotheek voor een antibioticakuur. Het Zorginstituut onderzoekt nu verder wat de redenen zijn voor huisartsen om het uitgesteld recept wel of niet in te zetten.

Zinnige zorg
Het Zorginstituut heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg bedoelen we dan: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt.