Alliantie Nederland Rookvrij in actie in Rotterdam

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium hebben op 29 januari op een ludieke wijze actie gevoerd voor een rookvrije omgeving waarin kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Ze gaven een performance bij het Sophia Kinderziekenhuis over groepsdruk en roken.

Doel van de actie is te laten zien hoe makkelijk mensen geneigd zijn anderen na te doen en benadrukken dat belangrijk is daar soms weerstand aan te bieden. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Geef ook het goede voorbeeld’.  De campagne brengt een positieve boodschap met een handelingsperspectief: rook niet waar kinderen bij zijn. Op de website www.geefookhetgoedevoorbeeld.nl is het campagnefilmpje te zien waarop kinderen hun ouders tijdens herkenbare situaties nadoen. Kinderen doen hun ouders in alles na, inclusief roken. Waarna de boodschap volgt: rook niet, waar kinderen bij zijn.

Rookvrije zone
Het gebied rondom Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool van Rotterdam en het Erasmus MC is sinds september een rookvrije zone. Alle omringende organisaties, inclusief de gemeente Rotterdam willen zo bijdragen aan een Rookvrije Generatie. De rookvrije zone is geen officiële verbodsplek. Bezoekers van de zone wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied.

Roche
Sinds 2018 is Roche partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. In de alliantie wordt samengewerkt aan een goed doel: een rookvrije generatie. Ook Erasmiaans Gymnasium, Erasmus MC en gemeente Rotterdam zijn partner. In hun contacten met ziekenhuizen merken Rochemedewerkers dagelijks de negatieve gevolgen van roken ondanks alle campagnes die wijzen op de negatieve gevolgen. Daarom is dit jaar besloten om het over een andere boeg te gooien en een positieve boodschap te brengen gericht op het realiseren van een rookvrije omgeving.

Rokende kinderen
In Nederland beginnen dagelijks 75 kinderen met roken. Dat zijn er 27.000 per jaar met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven. De actie in Rotterdam richt zich op tieners, een leeftijd waarin de ouders nog steeds belangrijk zijn maar ook de groep waarvan de jongere deel uitmaakt, zeer bepalend is.