Antibioticaresistentie

Iedereen draagt bacteriën met zich mee. Sommige bacteriën kunnen mensen ziek maken. Om dit te bestrijden is soms antibiotica nodig. Helaas zijn bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica (antibioticaresistentie). Hoewel Nederland binnen Europa het minste aantal antibiotica verstrekt, blijft alertheid op de gevolgen van resistentie belangrijk.

De griep
Antibiotica werken alleen tegen bacteriën, niet tegen virussen of andere ziekteverwekkers. Daarom werkt antibiotica ook niet tegen de gewone griep, die veroorzaakt wordt door een influenzavirus. Ook bij een aandoening als een keelontsteking, wat wel door een bacterie wordt veroorzaakt, is het beter het lichaam zelf te laten herstellen. Het komt echter steeds vaker voor dat patiënten bij hun arts aandringen op antibiotica, ondanks het grotere risico om er resistent voor te worden. Om aandacht te vragen voor een zorgvuldig gebruik van antibiotica lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin 2016 de publiekscampagne ‘Daar wordt iedereen beter van’.

Resistentie
De toenemende antibioticaresistentie maakt het in de toekomst moeilijker om infecties te behandelen. Ook kunnen infecties levensgevaarlijk worden. Ziekten als long- en blaasontsteking zijn hierdoor mogelijk moeilijker, of zelfs helemaal niet meer behandelbaar. Om antibioticaresistentie tegen te gaan, is het belangrijk dat artsen antibiotica alleen voorschrijven als dat echt nodig is en dat patiënten deze op de juiste manier gebruiken.

Besmetting
Mensen kunnen op verschillende manieren besmet worden met resistente bacteriën. Dit kan bijvoorbeeld door direct contact met dieren of besmette mensen, in het ziekenhuis of op vakantie.

Wanneer iemand besmet is, dan is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te weten, zodat verdere verspreiding voorkomen kan worden. Met name bij kwetsbare mensen als ouderen en zieken kan dit problemen geven. Verspreiding kan voorkomen worden door onder andere goede hygiëne. 

 

Inzet overheid
De overheid zet zich actief in om antibioticaresistentie in Nederland tegen te gaan. De minister maakt afspraken met de zorgsector over het voorschrijven van antibiotica en stimuleert geneesmiddelenbedrijven om nieuwe antibiotica en alternatieven te ontwikkelen. Daarnaast heeft de overheid ook afspraken met veehouders en dierenartsen, met als uitgangspunt gezonde dieren zijn de norm, antibioticagebruik de uitzondering. Omdat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is, werkt de overheid samen met internationale organisaties om dit probleem tegen te gaan.

In totaal stelt de overheid € 25 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Hiervan gaat € 16 miljoen naar onderzoek en ontwikkeling, wat binnen het ZonMw-onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie wordt uitgevoerd.

Meer informatie
Rijksoverheid
ZonMw
Daarwordtiedereenbetervan.nl
RIVM

Bekijk ook: