Vaker dementie bij ongezonde hart en vaten

Hoe beter de cardiovasculaire gezondheid op vijftigjarige leeftijd, hoe kleiner de kans op dementie. Dat blijkt een cohortstudie onder 7.899 deelnemers, gepubliceerd in The BMJ, waarvan Medisch Contact melding maakt.

De onderzoekers volgden gezonde participanten vanaf vijftigjarige leeftijd gemiddeld 24,7 jaar tot het optreden van dementie, overlijden of het einde van het onderzoek. De participanten werden ingedeeld naar slechte, gemiddelde en goede cardiovasculaire gezondheid. Daarbij werd gekeken naar factoren als roken, dieet, lichaamsactiviteit, BMI, nuchter-glucose, cholesterolwaarde en bloeddruk. Hoe hoger de cardiovascular health-score, hoe beter de cardiovasculaire gezondheid.

Resultaten
347 van de 7.899 deelnemers aan het onderzoek, kregen uiteindelijk dementie. Dit kwam het meest voor in de groep met slechte cardiovasculaire gezondheid (3,2 gevallen per 1.000 persoonsjaren), gevolgd door de groep met gemiddelde (1,8 per 1.000 levensjaren) en goede cardiovasculaire gezondheid (1,3 per 1.000 levensjaren).

Hartproblemen en dementie
Uit eerder onderzoek kwam ook al naar voren dat mensen die op middelbare leeftijd veel risicofactoren met zich meedragen – zoals weinig beweging en een hoge bloeddruk – twintig jaar later meer neerslag van het Alzheimer-eiwit hebben in de hersenen. Het lijkt er dus op dat mensen die ongezond leven niet alleen meer kans hebben op hartproblemen, maar ook op dementie. Ook het omgekeerde is het geval: mensen die op hun 25e superfit zijn, blijken een betere doorbloeding te hebben van hart en hersenen op latere leeftijd dan mensen die minder gezond leven.

Kritiek
Critici geven aan dat de cardiovascular health-score door het leven heen kan veranderen, meldt het Medisch Contact. Andere kritiek is dat de onderzoekers geen verband leggen tussen cognitieve uitkomsten en factoren als leeftijd, geslacht, opleiding en sociaaleconomische status, terwijl deze de cardiovasculaire gezondheid al voor het vijftigste levensjaar beïnvloeden.

Artikel The BMJ: The implications of cardiovascular health for dementia