< Terug naar overzicht

Meer ziekten de wereld uit?

2012

Dankzij de steeds voortschrijdende kennis van de medische en farmaceutische wetenschap kan de mens steeds meer in de strijd tegen ziekte. Steeds meer ziekten zijn te behandelen en een aantal ziekten die vroeger talloze slachtoffers maakten, horen binnenkort wellicht tot het verleden. In 1979 gold dat de pokken als eerste ziekte door menselijke inspanningen was uitgeroeid. In 2012 liet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weten dat er in de eerste helft van dat jaar nog maar 396 gevallen van de guineawormziekte waren geconstateerd, de helft van het aantal in de eerste helft van 2011.

Halverwege de jaren tachtig leden miljoenen mensen in Afrika en Azië aan een besmetting met deze pijnlijke en slopende parasiet. De succesvolle aanpak van de guineawormziekte ligt volledig in preventie, aangezien er geen geneesmiddel voor is. De WHO verwacht binnen enkele jaren de guineawormziekte volledig te hebben uitgeroeid.

Beeld: Dankzij vaccinatie en het werk van innovatieve farmaceutische bedrijven kunnen in de nabije toekomst misschien meer ziekten aan de WHO-lijst van uitgeroeide ziektes worden toegevoegd

Meer ziekten de wereld uit?