Dankzij vaccins is het aantal sterfgevallen door kinkhoest, tetanus en polio drastisch afgenomen. In 1950 overleden aan deze drie ziektes in totaal nog 184 Nederlanders. Dat aantal was in 2017 gedaald naar drie.

De overheid maakt zich zorgen om de vaccinatiegraad voor onder meer mazelen.

Een vaccinatiegraad van minstens 95 procent is nodig om virusuitbraken onder de duim te kunnen houden. Jarenlang zat Nederland daarboven, maar de laatste jaren schommelt die graad rond de 94 procent.

Download PDF

Bekijk ook: