Geneesmiddelenbedrijven en universiteiten werken wereldwijd hard aan nieuwe medicijnen. Zij doen dat in laboratoria (in de preklinische fase) en met patiëntstudies (de klinische fase). In 2018 waren er circa 15.000 geneesmiddelen in ontwikkeling. Farmaceutische bedrijven ontdekken 83 procent van alle nieuwe medicijnen, maakte een studie van Nature enkele jaren geleden duidelijk.

Ruim een derde van alle medicijnen in ontwikkeling is gericht op kanker. Opvallend is verder dat er ook voor een ziekte als Alzheimer, waarvoor nu nog geen medicijn is, wel veel geneesmiddelen in ontwikkeling zijn: 381. Medicijnontwikkeling is complex. Daardoor haalt slechts een zeer klein percentage van de onderzochte stoffen de eindstreep.

Download PDF

Bekijk ook: