Octrooien (patenten) vormen het hart van de innovatieve geneesmiddelensector. Op twee manieren jagen octrooien innovatie aan. Ten eerste bieden ze een aantal jaren bescherming tegen het namaken van exact hetzelfde medicijn, waardoor een geneesmiddelenbedrijf meer kans heeft om de investeringen terug te verdienen. En ten tweede moet het bedrijf door die bescherming de kennis openbaar maken, wat andere onderzoekers weer inspireert.

Zodra een potentieel nieuw geneesmiddel is ontdekt, wordt een octrooi aangevraagd. Vanaf dan is het patent twintig jaar geldig.

Daarvan is doorgaans al twaalf jaar verstreken wanneer het als geregistreerd medicijn bij de patiënt komt, vanwege de jarenlange patiëntstudies. Als het patent is verlopen, kunnen andere bedrijven het geneesmiddel namaken. Dan daalt de prijs van het geneesmiddel vaak aanzienlijk. Tijdens de hele octrooiperiode kunnen bedrijven natuurlijk ook een ander geneesmiddel voor dezelfde aandoening ontwikkelen. In werkelijkheid is de ‘echte’ octrooiperiode daardoor vaak maar enkele jaren.

Download PDF

Bekijk ook: