We geven in Nederland weinig geld uit aan geneesmiddelen, ten opzichte van andere landen met een hoog inkomen. Per hoofd van de bevolking is dat in Nederland jaarlijks ongeveer 376 euro, terwijl het gemiddelde ligt op 604 euro. Maar in Nederland betalen we voor de totale gezondheidszorg ongeveer evenveel als andere landen met een hoog inkomen.Ā 

Dat komt doordat Nederland relatief veel uitgeeft aan ziekenhuiszorg en langdurige zorg.

Download PDF

Bekijk ook: