Duurzaam betaalbare zorg

We geven in Nederland al jaren ongeveer hetzelfde uit aan geneesmiddelen. Van het totale zorgbudget gaat minder dan 10 procent naar medicijnen, zo’n 5 miljard euro per jaar. De vergrijzing zorgt wel voor extra druk. Ook kunnen we met nieuwe technologie steeds meer. Dat is goed voor de patiënt, maar maakt de zorg wel duurder. Al leidt het soms ook tot besparingen, bijvoorbeeld door e-health toepassingen waardoor mensen ook thuis zorg kunnen krijgen.

Aandeel geneesmiddelen in ziekenhuiskosten
Download PDF
Geneesmiddelenontwikkeling in Nederland
Download PDF
Kosten geneesmiddelen (intra- en extramuraal)
Download PDF
Minder regels: lagere kosten en sneller toegang
Download PDF
Nieuwe geneesmiddelen in het basispakket
Download PDF
Omzet geneesmiddelen in ziekenhuis en daarbuiten
Download PDF
Ontwikkeling volume geneesmiddelen in Nederland
Download PDF
Ontwikkeling omzet geneesmiddelen in Nederland
Download PDF
Geld dat vrijkomt doordat patenten verlopen
Download PDF
Aandeel extramurale geneesmiddelen
Download PDF
Stijging omzet biologische middelen
Download PDF
Tegen de trend: prijzen geneesmiddelen dalen
Download PDF
Innovatieve geneesmiddelen besparen zorgkosten
Download PDF
Onze levensverwachting stijgt
Download PDF
Baten/opbrengsten van geneesmiddelen
Download PDF
Kosten mensen uit de laagste inkomensgroep
Download PDF
Aantal sterfgevallen door polio gedaald
Download PDF
Overleven met borst-, huid- en prostaatkanker
Download PDF
Stijgende zorgkosten
Download PDF
Zorgkosten vergeleken
Download PDF
Besparing door herinrichting zorg rond patiënt
Download PDF