Kanker belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen. Daarmee zijn hart- en vaatziekten niet langer de meest dodelijke aandoening. Dat blijkt uit cijfers die het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet heeft gepubliceerd op basis van het Prospective Urban and Rural Epidemilogy (PURE) onderzoek.

De studie volgt wereldwijd ruim 160.000 volwassenen in de leeftijd 35-70 jaar oud, verdeeld over de categorieën ‘lage-inkomen landen’, ‘middeninkomen landen’ en ‘hoge-inkomen landen’. De onderzoekers onderzochten de impact van maatschappelijk invloeden op chronische niet-overdraagbare ziekten, in de drie verschillende inkomensgroepen.

Grote verschuiving
Het is voor het eerst dat er in hoge-inkomen landen meer mensen aan kanker overlijden dan aan cardiovasculaire ziekten. De onderzoekers spreken van een ‘grote verschuiving’. Eén van de oorzaken is volgens de onderzoekers de betere toegang van hartpatiënten tot geneesmiddelen.

Wereldwijd
Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog wel doodsoorzaak nummer één. Daarbij geven de onderzoekers aan dat er ook hier sprake is van een trend dat het aantal sterfgevallen als gevolg van cardiovasculaire ziekten afneemt, tegen een stijgend aantal sterfgevallen als gevolg van kanker.