Duurzaam betaalbare zorg

We geven in Nederland al jaren ongeveer hetzelfde uit aan geneesmiddelen. Van het totale zorgbudget gaat minder dan 10 procent naar medicijnen, zo’n 5 miljard euro per jaar. De vergrijzing zorgt wel voor extra druk. Ook kunnen we met nieuwe technologie steeds meer. Dat is goed voor de patiënt, maar maakt de zorg wel duurder. Al leidt het soms ook tot besparingen, bijvoorbeeld door e-health toepassingen waardoor mensen ook thuis zorg kunnen krijgen.

Kosten zorg per hoofd van de bevolking
Download PDF
Kosten geneesmiddelen per hoofd van de bevolking
Download PDF
Omzet geneesmiddelen relatief stabiel
Download PDF
Aandeel geneesmiddelen in ziekenhuiskosten beperkt
Download PDF
Omzet geneesmiddelen in ziekenhuizen en daarbuiten
Download PDF
Volume geneesmiddelen in ziekenhuizen en daarbuiten
Download PDF
Ontwikkeling omzet geneesmiddelen in Nederland
Download PDF
Ontwikkeling volume geneesmiddelen in Nederland
Download PDF
Waaruit bestaan de rijksuitgaven aan geneesmiddelen?
Download PDF
Tegen de trend: prijzen geneesmiddelen stabiel
Download PDF
Geneesmiddelensector goed voor de Nederlandse economie
Download PDF
Van handelsvergunning tot beschikbaar voor de patiënt
Download PDF
Beschikbaarheid van bij de EMA geregistreerde geneesmiddelen
Download PDF
Twee keer zo lang vergoedingstraject bij financiële arrangementen
Download PDF
Nieuwste geneesmiddelen minder vaak voorgeschreven
Download PDF