Betere zorg voor iedereen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de
ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Dat zijn medicijnen die een
antwoord geven op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn. Ga naar de website van de Vereniging.

Overige websites:

De Vereniging wil graag bijdragen aan goede informatie over iets heel belangrijks voor iedereen, ons
lichaam. De website Ons Lichaam stelt multimediale informatie beschikbaar voor leerlingen van de basisschool en hun leerkrachten. Op deze wijze maken kinderen op een speelse manier kennis met het skelet, organen, zenuwen en bloed. De website Ons Lichaam komt tot stand in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ga naar de website Ons Lichaam

Young Innovators is opgericht in maart 2013 als jongerentak van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In de afgelopen jaren hebben de jongeren zelf thema’s gedefinieerd, verder ontwikkeld en uitgewerkt. Dit zijn talent& ontwikkeling, partnerschap met andere jonge (zorg)verenigingen, verbinden van jongeren binnen de ledenbedrijven, en debatteren en adviseren over aansprekende en belangrijke onderwerpen voor onze sector. Ga naar de website van de Young Innovators of Medicine

Recente tweets